Tıbbi donanımların emniyeti için UPS sistemleri

Uygulama alanları

• Röntgen cihazları
• CT tarayıcılar
• MRI tarayıcılar
• Anjiyografi
• Ultrason donanımı
• vs.

Tıbbi görüntüleme çözümleri

• Tıbbi donanım piyasası, insan patolojilerinin daha iyi korunması ve muamele görmesi yönünde büyüyen bir taleple karşı karşıyadır.
• Tıbbi görüntüleme donanımlarını daima kullanılabilir ve iyi çalışır durumda tutmak, hastanelerin verimliliği ve etkinliği için temel bir gerekliliktir. Bu tür donanımlar için güç beslemesi özellikle talep görmektedir: Yüksek demeraj akımı, puls akımları, vs.
• Dolayısıyla, SOCOMEC'in tıbbi görüntüleme donanımlarına güç beslemesini garanti etmek amacıyla sunduğu çözümler, doğru çalışmalarını temin için bu tür kısıtlamalara uygun olmalıdır.
• Socomec, sahip olduğu bilgi ve tecrübeyi Philips Medical ile işbirliği içerisinde bu özel alanda da geliştirerek görüntüleme donanımlarına (MRI, anjiyografi, CT tarayıcılar, vs.) güç beslemesi teminine yönelik UPS çözümleri tasarlamaktadır.