1. GİRİŞ

Kullanıcı, SOCOMEC Group’un resmi web sitesi olan www.socomec.com.tr’u ("Site") kullanmak istiyor.

Bu Site, bilgili profesyonellere ("Kullanıcılar") yönelik olarak SOCOMEC Group ve ürünleriyle ilgili genel bilgileri yayınlar.

Bu Siteye erişim ve bu Sitenin kullanılması kullanım şartları ve koşullarına ("Şartlar ve Koşullar") ve geçerli kanunlara tabidir.

Sitenin sayfalarında açıklanan ürünler ve hizmetler ticari teklifler oluşturmaz ve bu sayfalarda sağlanan bilgiler sözleşmeyle bağlayıcı değildir.

Önceden bildirim yapılmaksızın değiştirilmeye veya silinmeye tabidir. Ürünleri ve/veya SOCOMEC hizmetlerini satın almak isteyen kullanıcıları, yerel SOCOMEC satış ofisi ile iletişim kurmaya davet ediyoruz.

 

2. Şartlar ve Koşulların KABULÜ / DEĞİŞTİRİLMESİ

Şartlar ve Koşullar, Kullanıcı Siteye bağlanır bağlanmaz yürürlüğe girer ve uygulanabilir hale gelir.

Kullanıcılar Siteye bağlı kaldıkları sürece bunlara tabi olurlar. Şartlar ve Koşullar düzenli olarak güncellenebilir ve SOCOMEC onları her an değiştirme hakkını saklı tutar (örneğin onları yasal veya düzenleyici değişikliklerine uyarlamak için).

Kullanıcı Siteyi ziyaret ettiği her sefer bunlara başvurmaya davet edilir. Değişiklikler, Sitede yayınlanır yayınlanmaz kullanıcı açısından yürürlüğe girer. Kullanıcı değiştirilen Şartlar ve Koşulları kabul etmezse Siteye ve Sitenin sunduğu hizmetlere erişimi durdurmalıdır.

 

3. SİTEYE ERİŞİM

www.socomec.com.tr Sitesine erişim ve Sitede gezinme maliyeti tamamen Kullanıcının sorumluluğundadır. Mücbir sebepler veya herhangi bir arıza veya Sitenin doğru çalışması için gereken bakım çalışmaları dışında Siteye 7/24 erişmek mümkündür.

SOCOMEC, Sitenin geçici, kısmen veya tamamen kullanılamadığı bir durumdan, özellikle bakım, teknik bir olay veya daha genel olarak kontrolü dışındaki bir olayın meydana gelmesi durumundan sorumlu tutulamaz. Şartlar ne olursa olsun Kullanıcı Siteye erişmek ve Siteyi kullanmak için gerekli yetkinliğe ve araçlara sahip olduğunu ve SOCOMEC’in Sitenin tamamına veya bir kısmına erişimi değiştirme ve geçici veya kalıcı olarak kesme hakkını saklı tuttuğunu kabul eder.

 

4. ERİŞİM KODLARI VE PAROLALAR

www.socomec.com.tr sitesine erişim bir internet bağlantısı olan tüm Kullanıcılara açıktır.

Ancak Sitedeki bazı hizmetler bu hizmetlerin operatörü tarafından sağlanan erişim kodu ve parola gerektirebilir. Erişim kodları ve parolalar gizli ve kişisel olup başkasına atanamaz ve aktarılamaz. Kullanıcı kendi kodlarını ve parolalarını yönetme, saklama ve kullanmanın sonuçlarından sorumludur. Kullanıcı adı ve/veya parolasının kaybolması veya çalınması durumunda veya Kullanıcının üçüncü bir tarafın hesabına erişebildiğini düşünmesi durumunda Kullanıcı, kullanıcı adını ve/veya parolasını değiştirmeyi ve SOCOMEC’e durumu e-postayla şu adrese bildirmeyi taahhüt eder: webmaster@socomec.com

SOCOMEC hiçbir koşulda bunların hileli kullanımından sorumlu tutulamaz.

 

5. FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI

Kullanıcı Sitenin ve bileşenlerinin, bütün bunlarla ilgili fikri mülkiyet haklarını elinde tutan SOCOMEC’in tam ve bütün mülkiyetini oluşturduklarını onaylar ve kullanıcı işburada buna saygı duymayı kabul eder.

SOCOMEC tarafından önceden yazılı olarak onay verilmedikçe Kullanıcı:

(a) Site, Sitenin tasarımı, bilgileri, teknik özellikleri ve sunulan hizmetleri hakkında hiçbir bilgiyi açıklamamayı;

(b) Sitenin veya belgelerin hiçbir bölümünü kopyalamamayı,

(c) Sitenin tamamını veya bir kısmını parçalara ayırmamayı, bozmamayı veya ayrıştırmamayı taahhüt eder.

Sözleşme kapsamında bir Tarafın diğer Tarafa maddi veya maddi olmayan unsurları veya bilgileri iletmesi, bunları beyan edilen amaçlar için kullanma konusunda sınırlı hak dışında, hiçbir şekilde bu tür unsurlar veya bilgilerde bulunan icatlar, teknolojik bilgi, ticari sırlar veya fikri mülkiyet haklarıyla ilgili olarak herhangi bir hakkı (lisans kapsamında veya herhangi başka araçlarla) açıkça veya zımnen verme olarak yorumlanamaz.

Siteye referans vermek, açıkça öngörülmedikçe unsurlarıyla ilgili haklar konusunda herhangi bir lisans veya atama ima etmez. Sitenin bir bütün olarak veya kısmen ve içeriğinin tümünün veya bir kısmının herhangi bir araçla veya herhangi bir ortamda kopyalanması, çoğaltılması, temsil edilmesi, uyarlanması, değiştirilmesi veya yaygınlaştırılması, söz konusu unsurla ilgili hakların sahibi önceden onayını vermediği sürece yasadışıdır ve sahtekarlık eylemi, veritabanı üreticisinin haklarının ihlali, haksız rekabet ve/veya parazitlik oluşturur ve Fransız Fikri Mülkiyet Kanunu’nun L. 335-2, L. 335-3, L. 342-1 ve devamı ve L. 716-1 Maddeleri ve Medeni Kanunu’nun 1240. Maddesi kapsamında yaptırıma tabidir.

Sitenin ve/veya bileşenlerinin tamamının veya bir kısmının, özellikle ticari kazanç amacıyla, yetkisiz kullanımı yukarıda anılanlar temelinde tazminat talebinde bulunma hakkını saklı tutan söz konusu hakların sahipleri tarafından kovuşturmaya tabi tutulabilir. SOCOMEC, genel görgü kurallarına karşı gelmemesi ve SOCOMEC’in itibarına zarar vermemesi şartıyla “Galeri” bölümünde sunulan fotoğrafların serbestçe kullanımını onaylar. Fotoğrafların çoğaltılacağı ortamda "© Socomec" altyazısı görüntülenmelidir. Kullanıcı bu Siteden erişilebilir olan ve kendi şartlarına tabi olan tüm yazılım ve donanımın bunlar tarafından yönetildiğini kabul eder.

 

6. SORUMLULUK

Kullanıcılar, kendilerine sunulan Siteyi riskleri kendilerine ait olmak üzere kullanacaklarını ve her türlü kullanımdan önce gerekli ve/veya faydalı doğrulamaları münhasır sorumlulukları kapsamında yapmaları gerektiğini kabul ederler. Siteyi kendi ihtiyaçları için yeterli şeklinde kullanmayı seçmekten ve bilgisayar sistemlerinin güvenli olmasını sağlamaktan tek başına sorumlu olduklarını kabul ederler.

Kullanıcı, hukuki ve cezai olarak sorumlu tutulma cezasına tabi olarak, www.socomec.com.tr sitesini hiçbir araçla www.socomec.com.tr sitesinin işlevselliğini yok etme veya sınırlama amacı taşıyan programlar, kodlar, virüsler veya başka süreçler dahil herhangi bir içeriği iletmek için kullanmamayı taahhüt eder.

SOCOMEC kullanıcı karşısında Sitenin kullanımından kaynaklanan doğrudan veya dolaylı hiçbir türde hasardan veya Kullanıcının herhangi bir nedenle erişim sağlayamamasından sorumlu tutulamaz. Kullanıcılar SOCOMEC’i uğradığı herhangi bir hasara karşı ve bu Şartlar ve Koşullar veya ihlal edilen üçüncü bir tarafın herhangi bir hakkı temelinde kendisine yüklenebilecek her türlü yükümlülük eylemine karşı korur ve tazmin ederler. Ciddi bir sahtekarlık durumunda SOCOMEC, bu tür sahtekarlık ve ihlallerle mücadele etmekten sorumlu yetkili makamlara gerekli tüm bilgileri iletme hakkını saklı tutar.

Taraflardan hiçbiri, ihlaller şunlardan kaynaklanırsa, Şartlar ve Koşullar kapsamındaki yükümlülüklerinin hiçbir ihlalinden sorumlu tutulamaz: her türlü yetkinin herhangi bir şekilde geri çekilmesi veya ertelenmesi dahil resmi bir emir, şirket içinde veya dışında tam veya kısmi grev, yangın, doğal felaket, telekomünikasyon veya elektrik şebekelerinin tam veya kısmi kesintisi veya bozulması, bilgisayar korsanlığı veya daha genel olarak kanunen tanımlanan herhangi başka bir mücbir sebep olayı.

Olayı öne süren taraf derhal diğer tarafa hizmetini yerine getiremeyeceğini bildirmek zorundadır. Yükümlülüklerin ertelenmesi veya gecikmesi hiçbir şekilde yükümlülüğün yerine getirilmemesi açısından bir sorumluluk nedeni olamaz, ayrıca gecikme için tazminat veya ceza ödemesine yol açamaz.

 

7. HİPER METİN BAĞLANTILARI

www.socomec.com.tr sitesi başka web sitelerine bağlantılar sunabilir.

SOCOMEC’in bu harici kaynaklar üzerinde denetim sahibi olmaması ölçüsünde harici kaynakların sağlanması ve içeriğiyle bağlı olmadığımızı ve bu harici kaynaklar üzerinde veya aracılığıyla sunulan içerik, reklam, ürünler, hizmetler veya başka materyaller üzerinde sorumluluğu reddettiğimizi bilgilerinize sunarız. Ayrıca, bu harici kaynaklarda bulunan mal veya hizmetlerin kullanımından veya içeriğine güvenilmesinden kaynaklanan veya bunlarla bağlantılı olarak ortaya çıkan gerçek veya iddia edilen hasarlar veya kayıplar için tüm sorumluluğu reddediyoruz.

 

8. GEÇERLİ KANUNLAR VE YARGI

Şartlar ve Koşulların geçerliliği, yorumlanması, uygulanması ve bunlarla ilgili herhangi bir anlaşmazlığın çözümü Fransız kanunlarına tabidir ve bu kanuna göre yorumlanır.

Bu şartların tercüme edilmesi durumunda sadece Fransızca metin bağlayıcı olacaktır.

Taraflar, işbu Sözleşmenin yorumlanmasından veya uygulanmasından ortaya çıkan tüm anlaşmazlıkları dostane bir biçimde çözmeye çalışacaklardır.

Bir anlaşmaya varamazlar ve anlaşmazlık devam ederse taraflar anlaşmazlığı sadece Strasbourg (Fransa) mahkemelerine devretmeyi kabul ederler.

Ancak SOCOMEC, kendi çıkarlarını korumak için Fransa dışındaki ülkelerde herhangi bir mahkemede hukuki yollara başvurma hakkını saklı tutar.

 

9. DAHA FAZLA BİLGİ EDİNMEK İÇİN

Başka sorularınız varsa aşağıdaki adresten SOCOMEC ile iletişim kurabilirsiniz:

SOCOMEC

1 rue de Westhouse BP 10

67235 BENFELD Cedex

(33) (0)3 88 57 41 41