Socomec alçak gerilim şebekelerinin enerji performansına odaklanan yenilikçi çözümler sağlar: Grup müşterilerine, daha az enerji tüketen, daha iyi yönetilen ve daha çevre dostu olan elektrik tesisleri tasarlamalarına yardım eder.

Ekolojik tasarıma odaklanma

Ürünlerimiz için geçerli olan düzenleyici gereksinimlere ve çevresel standartlara ilaveten Socomec, ekolojik tasarımlı ürünlerin oranını düzenli olarak artırmaya çalışıyor. Bu nedenle Grup, ISO 14001 sertifikasyonunun çerçevesine ekolojik tasarımın dahil edilmesi için hazırlanıyor.

Socomec'in amacı şunlarla müşterilerimizin ana ihtiyaçlarını öngörmek:

  • tehlikeli maddelerin kullanımını sınırlayan güvenli ürünler,
  • enerji ve malzeme verimliliğini geliştirerek uygun maliyetli ürünler,
  • kullanım ömrü sonlarını öngörerek geri dönüştürülebilir ürünler.

Müşterilerimiz ürünlerimizin çevresel performansıyla ilgili bilgilere erişebilirler. Socomec ürünlerimizin özelliklerini ve çevresel etkilerini açıklayan ve Ürün Çevresel Profilleri (PEP) olarak adlandırılan ekolojik beyanlar üzerinde neredeyse on yıldır çalışıyor. Bu beyanlar PEP Ecopassport onaylıdır.

Bir taahhüt
herkesten

Bu yaklaşıma müdahil olan çeşitli departmanların çalışanlarına bu konuda farkındalık sağlanırken onlardan daha ekolojik olarak sorumlu ürünlere yönelik doğrudan inovasyon isteniyor. Socomec ürünlerinin daha tasarım aşamasından itibaren sorumlu satın alma yoluyla daha çevresel malzeme kullanımı ekiplerimiz açısından öncelik olmayı sürdürüyor.

Ayrıca, bazı Socomec çalışanları, elektrik ve elektronik ekipman sektöründe çevresel verilerin güvenirliğini ve karşılaştırılabilirliğini desteklemek için profesyonel kurumların gerçekleştirdikleri standardizasyon çalışmalarına aktif olarak katılıyorlar.

left
Ürün geri dönüşüm ve geri kazanımı

Hizmet ömürlerinin sonunda ürünlerimiz Atık Elektrikli ve Elektronik Ekipmanlar (WEEE) haline gelir: çevreyi etkileyebilecek bileşenler içerirler ve aynı zamanda oluştukları malzemelerin geri kazanımı konusunda yüksek bir potansiyel sunarlar. Grup ömrünün sonundaki ürünlerini toplar ve Ecosystem çevre kuruluşuyla ortaklık yaparak geri dönüştürür.

right

Ekolojik tasarım ve dairesel ekonomiye bağlılığımızla Socomec, 7, 9 ve 12 numaralı sürdürülebilir gelişme hedeflerini karşılar

Socomec is committed to answer to the following sustainable development goals: Affordable and clean energy, Industry, innovation and infrastructure and Responsible consumption and production

Socomec’te sürdürülebilir gelişme hakkında daha fazla bilgi alın

Sürdürülebilir Gelişme Politikası
Sürdürülebilir büyümeye odaklanan sorumlu ve sosyal olarak kapsayıcı bir Grup
Ekolojik geçiş taahhüdü
Socomec sürdürülebilirlik fikrine büyük önem veriyor
Sorumlu tedarikçilerin seçilmesi
Sürdürülebilir gelişme Socomec’in satın alma politikasının özünü oluşturur