Ivan Steyert Président-directeur général Socomec
Ivan Steyert
CEO

"İtibarımız neredeyse yüz yıllık bir varoluşun, tanınmış teknolojik uzmanlığın ve şirket çalışanlarıyla ortaklarının kişiler arası becerilerinin bir sonucudur. SOCOMEC Group kurucularının başlattığı bu insani boyut şirketi destekleyen ve faaliyetlerine kılavuzluk eden şu değerleri yıllar içinde şekillendirmiştir: Açıklık, Bağlılık ve Sorumluluk.

Davranış Kurallarımız Sorumluluğumuzu teyit eder. Bütünlük gereksinimlerini, kurallara ve insanlara saygıyı belirler. Açık etik kurallar üzerine kurulmuştur. Grubun çalışanları ve ortaklarına yaygın biçimde dağıtılmıştır ve müşterilerimizi memnun etmek için herkesin her gün daha fazla inisiyatif almasını sağlar.

Zorlu ve hızlı değişen bir pazarda Davranış Kurallarımız, Grubun tüm paydaşlarıyla sürdürmemiz gereken temel güven ilişkisini pekiştirir. Grup performansını iyileştirmeye ve çalışanlarının ve ortaklarının örnek ve kusursuz davranışları aracılığıyla sürdürülebilirliği sağlamaya devam edecektir.

Davranış Kurallarımıza bu kadar önem atfetmemizin nedeni bu."

Davranış Kurallarımız

Davranış kurallarımız tüm SOCOMEC Group geçici ve kalıcı çalışanları, SOCOMEC Group şirketlerinin tüm müdürleri ve yasal temsilcileri (direktörler, icra, yönetim ve denetim komiteleri üyeleri vb. dahil) ve tüm SOCOMEC ortakları için geçerlidir.

Ortaklarımızla ilişkilerimiz için bir çerçeve sağlarken etik politikamızı uygulamaya yönelik yöntemleri belirler.

 

Davranış kurallarını indirin

Socomec Group insan hakları politikası
Socomec Group, hem kendi lokasyonlarında hem de tedarik zinciri genelinde insan hakları açısından uyumu yakından yönetmeyi taahhüt eder.

Uyarı (muhbirlik) sistemimiz

Genel menfaati tehdit eden veya Grubun kuralları ve prosedürlerine aykırı olan davranışlarla ilgili rapor toplamaya yönelik prosedürü burada bulabilirsiniz.

Bir olayı bildirmek için bu prosedürü kullanmak istiyorsanız aşağıdaki adımları izleyin:

  1. Formu buradan
  2. indirin
  3. Formu doldurun
  4. Doldurulan formu Socomec Etik ve Uygunluk Görevlilerine şu yollardan birini kullanarak gönderin:

               a. E-posta ile: ethics@socomec.com

               b. Posta ile: "Référent Ethique et Conformité, 1 rue de Westhouse, 67235 Benfeld, FRANSA"

 

Etik ve Uygunluk Görevlilerinden biri uyarınızı aldığını teyit ederek sizinle iletişime geçecek.

Ortakların değerlendirilmesi

Socomec’te kaynak bulmamızı iyileştirmek ve dürüstlük ihlal riskini kontrol etmek için müşterilerini ve tedarikçilerini değerlendirmeye yönelik bir sistem bulunur. "World-Check One" platformu, Grubun tüm stratejik ortaklarının çeşitli ayrımcılık eylemlerine katılımlarıyla ilgili dürüstlüklerini sürekli izler. Bu değerlendirmeleri izlemek ve ortaklarımızın herhangi birinin davranışının etik ilkelerimizi ihlal ettiği vakalarla ilgilenmek üzere bir komite kurulmuştur.

Ekolojik geçiş taahhüdü
Socomec sürdürülebilirlik fikrine büyük önem veriyor
Sorumlu tedarikçilerin seçilmesi
Sürdürülebilir gelişme Socomec’in satın alma politikasının özünü oluşturur
Ürünlerimizin çevresel etkisinin azaltılması
Ürünlerde ekolojik tasarım ve enerji verimliliği