Neredeyse 100 yıldır faaliyet gösteren bir üretim şirketi olarak Socomec sürdürülebilirlik konseptine özel bir önem atfeder. İnsanları ve çevreyi korumak şirketimizin DNA’sında yazılıdır. Ticari çalışmalarımız daha fazla kirliliği önlemek ve devam eden iklim değişikliğini kötüleştirmekten kaçınmak için çevreye karşı sorumlu bir şekilde yapılır.

Enerji verimliliği ve çevresel etkilerin azaltılması

Socomec’in çevre politikası müşterilerinin enerji faturalarını düşürerek, yenilenebilir enerji sektöründe sunduklarımızı çeşitlendirerek ve üretim ve ticari merkezlerimizi güneş enerjisi tesisleriyle donatarak faaliyet alanında enerji verimliliğini desteklemeyi amaçlar.

Ayrıca politikamız çevresel etkimizi ve karbon ayak izimizi şu şekillerde en aza indirmeyi amaçlar:

  • üretim tesislerimiz için ISO 14001 sertifikasyonu,
  • imalat merkezlerimiz ve satış ofislerimizde enerji tüketimini optimize etme,
  • endüstriyel ve ofis atıklarımızı katı biçimde yönetme,
  • ürünlerimizin yaşam döngüsünü hesaba katma.
Sanayi tesislerimizin %100’ü için ISO 14001 sertifikası alma yolundayız

Socomec tüm endüstriyel tesislerimiz için ISO 14001 sertifikasyonu için çalışıyor. Hedef: çevresel performanslarını iyileştirmek için güçlü çevresel bir yönetişim tanımlamak ve sürdürmek. Her yıl denetlenen tesislerin çevresel risklerini değerlendirmeleri ve bunları ele almak için bir strateji uygulamaları gerekiyor. Günümüze kadar 6 üretim tesisi sertifikalandırılmıştır. Huttenheim’deki Fransa UPS üretim tesisimiz de enerji yönetimi için ISO 50001 sertifikası almıştır.

left

Enerji verimli binalar

Socomec düşük karbon ekonomisi oluşturmayı taahhüt etmiştir: Grup yüksek enerji performanslı binalar, yenilenebilir enerjiler ve enerji tasarrufuna katkı sağlayan tüm inisiyatifleri destekliyor. Tüm yeni binalar enerji açısından verimlidir. Bu binalar enerji tüketimini sınırlamaya yönelik kriterlere uyar. Yenilenebilir enerjiden yararlanmak için farklı türde teknolojiler kullanılır. Socomec ayrıca bu çevresel kriterleri karşılamaları için eski binalarının yükseltilmesi üzerinde çalışıyor.

Socomec tüketimi gerçek zamanlı olarak ölçmek için binalarına ölçerler de kurmuştur; bunlar uygun şekilde uyarlanarak genel enerji tüketimini azaltmaya katkı sağlar.

Grup ayrıca “güç izleme” grubundan ürünleri Fransa’daki tesislerine kurmuştur: bunlar enerji tüketimini analiz edip enerji kalitesiyle ilgili elektrik parametrelerini izliyor. Bu endüstriyel prototipleme elektrik enerjisinin optimizasyonu, kullanılabilirliği ve güvenliğine adanmış gelecek uygulamaları daha iyi tasarlamaya yardım edecektir.

Yumuşak mobilitenin desteklenmesi

2019’dan beri Socomec, Alsace’daki çalışanlarına yönelik olarak, CO2 emisyonlarını azaltmak ve merkezler arası yolculuğu kolaylaştırmak için elektrik destekli dört bisikleti kullanıma sokmuştur. Bu girişim çalışanların yolculukta zamandan tasarruf etmelerine ve kolay erişilebilir fiziksel aktivitelerde bulunmalarını sağlar.

Çalışanlarımız şimdiye kadar 1.175 kilometre yol kat etti.

Ayrıca Socomec şirket aracı olan çalışanları için hibrit araçları destekleyen bir politikayı uygulamaya sokarak en çok yolculuk yapan satış personeline ekolojik sürüş eğitimi sağlıyor.

Tehlikeli endüstriyel atığın toplanması ve ayrıştırılması

Endüstriyel atık toplanır, ayrılır ve mümkün olduğunca geri dönüştürülür.

Socomec üretim ve depolamadan işleme ve imha için uzaklaştırılmasına kadar tüm atıklarla ilgili yönetim ve izlemede dikkate alınacak kuralları tanımlayan bir “atık prosedürünü” uygulamaya koymuştur.

Uzun yıllardır çalışanlarımızda atık ayırma ihtiyacı ve ilgili depolama kuralları konusunda farkındalık yaratılmıştır.

Mayıs 2019’dan bu yana Socomec, yerel hizmet tedarikçisi Agrivalor’un yardımıyla genel merkezindeki restorandan çıkan biyolojik atıkları enerji ve gübre olarak geri dönüştürmektedir. Bir yıl içinde neredeyse 14,4 ton biyolojik atık toplandı/geri kazanıldı ve 2160 m³ biyolojik gaz üretildi; bu gaz da 9 MWh biyolojik enerji ve 13 ton doğal gübre üretti.

Çevreyi koruma taahhüdüyle Socomec sürdürülebilir gelişmeye yönelik 8, 12 ve 13 numaralı hedeflerini karşılamaktadır

objectifs_dev_dur_EN_8-12-13.jpg

Socomec’te sürdürülebilir gelişme hakkında daha fazla bilgi alın

Sürdürülebilir Gelişme Politikası
Sürdürülebilir büyümeye odaklanan ve sosyal olarak kapsayıcı bir Grup
Sorumlu tedarikçilerin seçilmesi
Sürdürülebilir Socomec’in satın alma politikasının özünü oluşturur
Ürünlerimizin çevresel etkisinin azaltılması
Ürünlerde ekolojik tasarım ve enerji verimliliği