Veri merkezinin güç besleme sürekliliğinin güvenliğinin sağlanması, maliyetlerin düşürülmesi ve sürdürülebilir geliştirme stratejinizin kuvvetlendirilmesi

Hizmet sürekliliği, veri merkezlerinin başlıca görevidir. Bunu başarmak için, güç beslemesinin güvenilirliği, kalitesi ve sürdürülebilirliği kilit faktördür.

Socomec'in ürün önerilerinin kapsadığı diğer tamamlayıcı faktörler ise, bir veri merkezinin toplam performansına katkıda bulunmaktadır:

  • Toplam sahip olma maliyetinin (TCO) düşürülmesi: daha az enerji tüketen, daha kompakt ve daha esnek çözümler, bir veri merkezinin (Opex, Capex, vs.) yürütülmesinde yer alan çeşitli maliyetlerin optimize edilmesine katkıda bulunmaktadır,
  • elektrik altyapısının esnekliği: sürekli gelişen gereksinimler için yapılandırmanın adaptasyonu ve beslemenin gücü,
  • kapasite yönetimi: enerji kaynaklarının görüntülenmesi, optimizasyonu ve dağılımı,
  • çevresel etkinin sınırlandırılması (sürdürülebilirlik): enerji tüketiminin düşürülmesi, sera gazları, düzenleyici geliştirmeleri tahmin etme.

Yüksek performans ve yüksek sürekliliğe sahip yeniliklerimiz, veri merkezinizin hizmet kalitesinden emin olmanıza, dolayısıyla müşterilerinizin gereksinimlerini karşılamanıza yardımcı olmaktadır.