Sürdürülebilir büyüme için sorumlu, açık ve kendini adamış bir grup

The Socomec Grup’un bağımsızlığı, stratejik ve operasyonel kararların kontrolünü garanti etmekte ve kendi aile paydaşları tarafından dövülmüş ve tüm personeli tarafından paylaşılan değerlerle tamamen temas halindedir.
Şirket, bu nedenle, tüm sivil toplum ve çevresiyle olan ilişkileri dahil olmak üzere, paydaşları, çalışanları, müşterileri ve ortaklarına karşı sorumluluklarına ait sorunun cevabını da açıklığa kavuşturmayı seçmiştir.
Socomec Grubu, taahhüdlerinden dolayı bu sorumluluğu, dolayısıyla kalıcı ve uyumlu bir gelişim için şartları korumayı tamamen kabul etmektedir.

org.jahia.services.content.JCRValueWrapperImpl@ceed0bdd

"Bağımsız aile şirketimiz, kültürü ve değerleri tarafından desteklenmektedir.
Doğal varlıklarımız ve yenilikçi yaklaşımımız kalıcı değerler yaratmamıza olanak sağlamaktadır.
Bireylere, topluma ve çevreye saygılı bir şekilde sürdürülebilir büyümeyi garanti eden orta-uzun dönemli şirket vizyonu tercih etmekteyiz"


Ivan Steyert
Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO

Taahhütlerimiz

 • Ekonomik taahhütlerimiz

   • Spesifik bir iş modeli aracılığıyla büyümemizi optimize etmek için:

   - şirket stratejimize karar vermek amacıyla orta-uzun dönemli yaklaşım kullanarak,
   - karlılık ve öz kaynak kullanımını tercih eden büyüme modeli sayesinde borçlarımızın sınırlandırarak,
   - güvenilir iş uygulamalarına dayalı olarak ve aile dışı direktörlere açık yönetim kuruluyla, kurumsal yönetimi garanti ederek.

   • Müşteri ve hedeflenmiş uygulamalara odaklanmış uzmanlar olarak konumlandırmamızı güçlendirmek için:

   - ürün teklifimizi müşterilerimizin güç performansına odaklayarak,
   - beklentilerinin sabit memnuniyetini hedefleyerek,
   - yeni teknolojik uzmanlıklara yatırım yaparak,
   - tüm satışlar için direkt irtibata teşvik ederek,
   - organizasyonumuzun tüm seviyelerinde yeniliği koruyarak.

   • Uzun dönemli büyümeden emin olmak amacıyla uluslararası işletme faaliyetlerini geliştirmek için:

   - tüm Avrupa sahalarında üretim faaliyetlerimizi sürdüren “Mükemmeliyet Merkezi” politikasını uygularken, gelişmekte olan pazarlarda endüstriyel tesisler kurarak,
   - bağlı ortaklıklarımızın yönetiminde doğru dengeyi araştırarak (merkezileştirme/ ademi merkeziyet).

 • Sosyal taahhütlerimiz

  • Tüm kültürlere, ayrım gözetmeksizin açık, adil bir sosyal sözleşmede ısrarcı olarak, şunları yapmaktayız:

   • Personelimizin girişimi ve sadakatini teşvik eden çalışma ilişkileri kurmak için:

   - sorumlu satın alma politikası aracılığıyla,
   - örnek iş etiği aracılığıyla.
   - personeli şirketin başarısına dahil ederek.

   • Kişilerimizin çalıştırılabilirliğini yükselterek insan kaynaklarımızı geliştirmek için:

   - istekli eğitim politikası aracılığıyla,
   - beceri yönetimine motive edici bir yaklaşım aracılığıyla.

   • Kişilere, çalışma şartlarına, güvenliklerine ve haklarına, nerede faaliyet gösterirsek gösterelim, saygılı olmak:

   - ihtiyatlı sağlık ve güvenlik politikası aracılığıyla,
   - açık ve yapıcı sosyal diyalog aracılığıyla,
   - tüm personel için eşit fırsatlar aracılığıyla.

 • Topluluğa karşı taahhütlerimiz

  • Güvenilir bir vatandaş şirket olarak, şunları yapmaktayız:
    

   • Güvenilir etik uygulamalara saygılı olarak faaliyetlerimizi geliştirmek:

   - sorumlu satın alma politikası aracılığıyla,
   - örnek iş etiği aracılığıyla.

   • Gelişim sürecinde ve uygulamalarda, uzmanlığımızı geliştirmek:

   - profesyonel yetkili organlara ve standart makamlara aktif katılım aracılığıyla,
   - ticari faaliyet konularımızla ilgi olarak eğitim ve öğretim destek politikaları ile.

   • Sivil toplum bünyesindeki birleştirici ve kültürel gelişimi korumak:

   - kültürel ve insancıl sponsorluk odaklı birkaç program aracılığıyla,
   - personelimizin şirket dışı kurumlara katılımlarını destekleyerek,
   - sürdürülebilir kalkınma yararına dış girişimlere katılarak.

 • Çevresel taahhütlerimiz

  • Doğal kaynakları korumaya yardımcı olmada aktif rol oynayarak şunları yapmaktayız:
    

   • İş sahamızda enerji verimliliğini teşvik etmek:

   - müşterilerimize, enerji faturalarını düşürmede yardımcı olarak,
   - yenilenebilir enerji sektöründe ürün teklifimizi çeşitlendirerek,
   - üretimimizi ve ticari sahalarımızı güneş enerjisiyle çalışan tesisatlarla teçhizatlandırarak.

   • Çevre üzerindeki özellikle karbon ayak izimizdeki etkimizi düşürmek:

   - üretim sahalarımız için ISO 14001 sertifikası aracılığıyla,
   - üretimimiz ve ticari sahalarımızdaki enerji tüketimini optimize ederek,
   - endüstriyel ve ofis atıklarımızın sıkı yönetimi arcılığıyla,
   - ürünlerimizin ömürlerini dikkate alarak.