Ivan Steyert
Ivan Steyert
CEO

“Şirketimiz, güçlü yenilikçi kültür ve değerlere sahip bir aile şirketi ve bağımsız şirkettir. Doğal varlıklarımız ve yenilikçi yaklaşımımız kalıcı değerler yaratmamıza olanak sağlıyor. Orta ve uzun vadede insanlara, topluma ve çevreye saygı gösterirken sürdürülebilir büyümeyi sağlayacak bir şirket vizyonundan yanayız.”

Socomec’te 4,200 uzman, müşterilerimizin elektrik tesisatlarında güvenlik, süreklilik ve enerji performansını garantileyecek yenilikçi çözümler tasarlamak, üretmek, kurmak ve sürdürmek için her gün çalışıyor.

Socomec’in işi sürdürülebilir büyümeye bağlılıkla yapılırken insanlara, topluma ve çevreye saygı duyulur. Taahhütlerimizin tamamı kapsamlarıyla birlikte sürdürülebilir gelişme politikamızda özetlenmiştir; politikayı buradan indirebilirsiniz:

 

Sürdürülebilir gelişme politikası Sürdürülebilir gelişme raporu

“Altın” şirket olarak değerlendirildik
Ecovadis tarafından

SOCOMEC, Ecovadis derecelendirme platformu tarafından Kurumsal Sosyal Sorumluluk (CSR) yaklaşımı için tanınmıştır. 2020 verilerine dayalı olarak 71/100 puanla grubumuz 2022’de ‘Altın’ statüsünü almıştır.

CSR’da uzman olan bağımsız derecelendirme ajansı EcoVadis, SOCOMEC’i hem kendi kategorisinde değerlendirilen şirketler içinde hem de tüm şirket türlerini kapsayan genel sıralamada ilk %5’e dahil etmiştir.

2014’ten bu yana bu değerlendirme, sürekli iyileşme sürecinin bir parçası olarak Socomec’in geliştirilmeye açık alanlarını belirlemesine ve uygun eylem planları uygulamasına olanak tanımıştır. Grubun sosyal sorumluluğa karşı artan taahhüdünü ve değerlerini koruyarak Sürdürülebilir Gelişme stratejisinin yapılanmasını yansıtır.

Ayrıca çalışanlarının iyiliğine odaklanan, ticari ilişkilerinde sorumlu davranan ve çevreyi önemseyen bir şirketin adanmışlığını da yansıtır.

Görsel
EcoVadis gold medal 2023

right

COP.png

2003’ten beri Socomec, küreselleşmenin sosyal ve çevresel etkilerini dikkate alan Birleşmiş Milletler’in "Global Compact" adlı uluslararası girişiminin bir üyesidir.

Socomec dört ana alanı oluşturan insan hakları, işçi hakları, çevre ve yolsuzlukla mücadeleye dayalı 10 temel ilkeye saygı duymayı taahhüt etti.

 

 

 

objectifs_dev_dur_EN.jpg

 

Socomec Group insan hakları politikası
Socomec Group, hem kendi lokasyonlarında hem de tedarik zinciri genelinde insan hakları açısından uyumu yakından yönetmeyi taahhüt eder.
Ekolojik geçiş taahhüdü
Socomec sürdürülebilirlik fikrine büyük önem veriyor
Sorumlu tedarikçilerin seçilmesi
Sürdürülebilir gelişme satın alma politikasının özünü oluşturur
Ürünlerimizin çevresel etkisinin azaltılması
Ürünlerde ekolojik tasarım ve enerji verimliliği