Akü bakımı

battery-care.jpg

 

Akü hizmet ömrü süresince yedekleme sürekliliği sağlama

sydiv_235_a_tr.jpg

 

Aküler, UPS sistemlerinin anahtar bir öğesidir. Akülerin verimliliği ve sürekliliği yükün devre dışı kalmasını önlemek için önemlidir, fakat aküler aynı zamanda bu tür sistemlerin en zayıf ve arızaya yatkın zincirleridir.

Dolayısıyla, akülerin devamlı izlenmesi, uygun bakım ve periyodik önleyici değiştirme işlemleri, faaliyetlerinizin devamlılığını garanti etmek için esas teşkil etmektedir.
 
Akü hizmet ömrünü azaltan ana faktörler:
• yüksek sıcaklıklar,
• sık şarj döngüsü,
• aşırı seviyede deşarj,
• yüksek gerilimle şarj etme,
• düzenli bakım eksikliği.

 

 

 Anahtar hususlar

 

 Avantajlar

 • Önleyici ziyarette akü kontrolü    • Akü destekleme süresinin korunmasını sağlar
 • Üretici uzmanlığıyla periyodik koruyucu değiştirme     • UPS’nin devre dışı kalma riskini önler
 • Akü izleme    • Akü yatırımını optimize eder