Elektrik altyapısının, IT uygulamalarının sürekli gelişen taleplerine adapte edilmesi

Veri merkezlerinin çalışması, sürekli gelişen talep ve gereksinimleri karşılamak durumundadır:
• yeni uygulamaların kurulumu,
• IT ekipmanını sağlamak amacıyla gücün arttırılması (sunucular, veri depolama, vs.),
• Hizmet Seviyesi Anlaşması'ndaki artışlar, vs.
Ölçeklenebilirlik açısından bu tür gereksinimleri karşılamak amacıyla, Socomec, garanti edilmiş çalışma seviyeleri ile modüler UPS sistemleri ve esnek mimariler sunmaktadır.
Konteynere dayalı çözümler, tam elektriksel güç altyapısının hızlı ve kolay dağıtımı için de süreklidir.

Bugün, bizim çözümlerimizle harekete geçin